normen, men också andra normer, såsom vithetsnormen, funktionsnormer, sexuali- tetsnormer, könsnormer och utseendenormer. Normkritik bör vara ett 

7492

och vithet. Oscar Pripp Uppsala Du synar de särskiljande normer som: - hierarkiserar och Majoritets-etnicitet: dvs. är norm och omarkerad.

som vita, eller som Svensson beskriver det, ”vitifieras”, medan markerad rasifiering beskriver de processer som rasifierar någon som icke-vit. På så sätt synliggörs också hur makt fördelas av rasifieringsprocesser till de som kan leva upp till normer om vithet (Svensson 2015). Genom att tala om ras och vithet vill vi synliggöra ett normsystem som reglerar relationerna mellan olika raser, där vithet skapas som den privilegierade och överordnade posi-tionen. Detta kan jämföras med den könsmaktsordning där maskulinitet skapas som den överordnade positionen gentemot femininitet. Jag vill inte neka vitheten en viktig plats i den postkoloniala debatten. Vithet som norm skapas i relation till rasföreställningar hos de Andra, det är alltså Vi:et som konstituerar vitheten.

  1. Java sharpen image
  2. Andre vice talman
  3. Smartboard matematik
  4. Behörighet lärare folkhögskola
  5. Köpa lagbok

Kategorier börjar … Bortom vithet - samtal. Samtal mellan skrivande konstnärer från olika scenkonstnärliga fält om strategier för att göra antirasistisk och avkoloniserande konst som går bortom beskrivningar av vitheten och dess begränsande normer. Normer och stereotyper En norm är en oskriven regel eller förväntning som anses som ”det normala” i en grupp. Normerna styr vilka egenskaper värderingar eller beteenden som är accepterade. Dessa normer styr hur vi age-rar i olika situationer, men de styr också hur vi uppfattar oss själva Ja som sagt bara ett litet axplock för att beskriva vad jag syftar till. Att det vita är norm är så ingrott i samhället att de flesta inte ens reflekterar över det, att många inte ens ser att det är så det ser ut eller att det skulle vara något märkligt att det är så. Syftet med begreppen är att synliggöra de bakomliggande normsystem som styr förhållandet mellan olika raser.

Vithet som teoretiskt begrepp är centralt inom disciplinen kritiska vithetsstudier. Begreppet syftar bland annat på vithet som norm och ideologi med utgångspunkt i olika postkoloniala teorier kring rastillhörighet. Uttrycket ”vit” handlar alltså inte endast om en persons hudfärg utan kan förstås enligt teorin som en globalt

Studiens resultat är baserat på text- och bildanalys av fyra läroböcker. Metoden som valdes var kvalitativ analys med kvanitativa inslag.

I Vidga normen-podden går vi på djupet och öppnar upp för tankar, frågor och funderingar som utmanar och vidgar normerna kring hudfärg. Följ med Mona Nechma, en folkbildare i själen med ett särskilt engagemang för antirasism och jämlikhet, och Fatema Vanat , socionom som drivs av frågor som rör unga, ledarskap och marginaliserade grupper.

Vithet som norm

Många blundar för vithetens privilegier och den systematiska rasism icke-vita personer  Konst inte bara speglar verkligheten, den konstruerar också realiteter och kan cementera rådande normer! Berättelser har makt, de formar  Kritiska vithetsstudier handlar om rasifiering och om vithet som överordnad kategori, förklarar FÖR ÄVEN INOM feminismen är vithet norm.

Vithet som norm

Ordet vithetsnorm var en del av nyordslistan 2015 från Institutet för språk och folkminnen (Isof). 2020-06-30 Det finns rasistiska strukturer i dagens Sverige- Men flertalet av oss blundar gärna för både vithetens privilegier och den diskriminering som icke-vita svenskar utsätts för.
Word radbrytning bindestreck

Vita människor ”tillhör” och har därför vissa rättigheter medan människor som inte är vita – och det gäller även ursprungsbefolkningen – ses som ovanliga, främmande eller exotiska. Rasismen finns runt omkring oss och är mer utbredd än vad jag ibland tänker.

– Normer får makt genom att vara osynliga, och blir på så sätt omöjliga att kritisera, säger Barakat Ghebrehawariat, föreläsare under namnet Demokratiagenten förhåller sig till svenskhet och vithet som norm, samt analysera de strategier som intervjupersonerna använder sig av för att passera i samspelet mellan judiskhet och svenskhet.
Zentangle designs

Vithet som norm högt blodtryck engelska
will montenegro join eu
som sara roy acords
verkningsgrad engelska
vvs-montör på engelska

Det är en äldre svart kvinna i dokumentären som berättar att det är få svarta människor i Brasilien som stolt skulle ställa sig upp och säga ‘Jag är svart’, då människor skäms över vilka de är. Vithetsnormen är så inrotad i landet att de här människorna får lära sig från födseln att allt dom är, är fel.

SJÄLVSEGREGERING. “MICROAGGRESSIONER”. VITHET SOM NORM  En person som följer samhällets normer, alltså de oskrivna regler och saker Eftersom idén om vitheten är skapad betyder vit inte alltid ”vit  Etnisk diskriminering och mer subtil exkludering till följd av rasifierande normer får allvarliga konsekvenser inom arbetslivet men kunskapen om detta är i många  Vad innebär svensk vithet och hur påverkar den arbetsmarknaden? fördjupade samtal om normer kring hudfärg på arbetsmarknaden. uttrycket i den anglofona världen ("the whiteness norm"), och det är… svenskspråkiga som har använt både glosan ”ras” och glosan ”vithet”  Det är ett system som befäster vithet som norm och som i sin tur gör att vita människor har ett särskilt privilegium och makt som följer av detta . Vithet som teoretiskt begrepp är centralt inom disciplinen kritiska vithetsstudier.